8 صبح تا 12  –  5 عصر تا 10 شب

آدرس : فرعی یک ته لنجی روبروی رویال پت شاپ