کارشناس فنی هسته دیجیتال

منوی دیجیتال رستورانی QR code – نسخه 2

وب سایت فروشگاهی نسخه اقتصادی

نسخه جدید وب سایت فروشگاهی هسته دیجیتال رونمایی شد ، در این نسخه هدف تیم ما قیمت تمام شده اقتصادی برای کارفرمایان عزیز بود.

این نسخه دارای امکانات فراوان و ویژه ایست که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم

ادامه مطلب
وب سایت فروشگاهی

وب سایت فروشگاهی نسخه اقتصادی 28 مرداد

وب سایت فروشگاهی نسخه اقتصادی

نسخه جدید وب سایت فروشگاهی هسته دیجیتال رونمایی شد ، در این نسخه هدف تیم ما قیمت تمام شده اقتصادی برای کارفرمایان عزیز بود.

این نسخه دارای امکانات فراوان و ویژه ایست که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم

ادامه مطلب